Door een afspraak te maken en/of een cursus te boeken of een product te bestellen gaat u automatisch akkoord met de annuleringsvoorwaarden

1. Annulering

1.1 Tot 48 uur voor uw afspraak kunt u zonder opgaaf van reden uw afspraak annuleren dan wel verzetten. De annulering is alleen geldig als er op het zelfde kanaal wordt afgemeld als waarop de afspraak gemaakt is zodat het voor Stephanie’s Salon als voor de klant overzichtelijk blijft. Heb je via WhatsApp een afspraak gemaakt? Zeg je afspraak dan ook via WhatsApp af, via Facebook een afspraak gemaakt? Zeg deze dan via Facebook ook af. Het zelfde geldt voor onze andere social media kanalen. zowel telefonisch of via Facebook of Instagram.

Heb je jouw annulering ingesproken in de voicemail? Stuur dan ten alle tijden dan ook een e-mail of Facebookbericht. Afhankelijk van de bezetting in de salon zijn wij niet altijd in gelegenheid om bijvoorbeeld uw voicemailbericht af te luisteren na 21:00u.

1.2 Indien de klant meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen. De klant heeft bij een vooruitbetaalde behandeling geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

1.3 Indien de klant 10-15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de salon de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen. De klant heeft bij een vooruitbetaalde behandeling geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

1.4 Bij annulering minder dan 48 uur voor uw afspraak of verzuim (vergeten afspraak) ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling alsnog in rekening te brengen bij een volgende afspraak. De klant heeft bij een vooruitbetaalde behandeling geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
1.5 Deze betaling moet binnen zeven dagen na het verzuim of annulering/behandeling en/of de afname van producten op het door Stephanie’s Salon aangegeven bankrekening. na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de klant in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen.Na afloop van deze veertiendagentermijn is Stephanie’s Salon bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag via het incassobureau AGIN Otten. De daaraan verbonden kosten en 20% van openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 is voor rekening van de klant.

1.6 Bij de aanmelding van een cursus heeft de klant het recht om, binnen 5 dagen na de dag van inschrijving, zonder opgave van redenen af te zien van de inschrijving van een cursus door dit via het kanaal kenbaar te maken waarop de afspraak gemaakt is. Heb je via WhatsApp een afspraak gemaakt? Zeg je afspraak dan ook via WhatsApp af, via Facebook een afspraak gemaakt? Zeg deze dan via Facebook ook af.. Het zelfde geldt voor onze andere social media kanalen. zowel telefonisch of via Facebook of Instagram. De annulering is alleen geldig als er op het zelfde kanaal wordt afgemeld als waarop de afspraak gemaakt is zodat het voor Stephanie’s Salon als voor de klant overzichtelijk blijft.

Heb je jouw annulering ingesproken in de voicemail? Stuur dan ten alle tijden dan ook een e-mail of Facebookbericht. Afhankelijk van de bezetting in de salon zijn wij niet altijd in gelegenheid om bijvoorbeeld uw voicemailbericht af te luisteren na 21:00u.

Gelieve bij een lastminute cursus of bestelling rekening houden dat de klant of cursist geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag heeft.

Indien een de cursist binnen de bedenktijd van 5 dagen besluit af te zien van zijn of haar inschrijving, is Stephanie’s Salon gerechtigd om inschrijfgeld van € 35,- en de ratiokosten van € 105,- te verrekenen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

1.7 Bij annulering na 5 dagen van de bestelling of inschrijving, om welke reden dan ook is de klant 100 % betaling + € 35,00 administratiekosten verschuldigd en heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

1.8 Bij niet komen opdagen op de cursus of later dan 48 uur afmelden is Stephanie’s Salon gerechtigd om de kosten van de cursus in rekening te brengen voor de gereserveerde dag. En heeft de cursist geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

1,9 Producten die bestemd en besteld zijn voor een cursus en/of pakket en/of klant (tanden bleek apparatuur etc.) kunnen niet geannuleerd worden.

1.10 Bestellingen die zijn overgedragen aan de bezorgdienst kunnen niet geannuleerd worden.

1.11 Nadat de klant akkoord gaat met een gegeven datum voor de cursus wordt deze ingepland en hiervoor de ruimte beschikbaar gehouden.