Door gebruik te maken van onze diensten, een afspraak te maken en/of aankoop/bestellen/reserveren/aanbetalen van producten of diensten , gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
Prijswijzigingen, druken zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.
1 Algemeen

1.1 Door een afspraak te maken en/of gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht van deze
gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

1.2 Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden of andere willekeurige derden.

1.3 Hoewel de informatie op de website & flyers zorgvuldig zijn samengesteld kunnen er geen
rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website
van Stephanie’s Salon zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de klant hiervan op de hoogte
gesteld.
De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

1.4 Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website, flyers & cursusmateriaal is niet
toegestaan, mits hier door Stephanie van Amerongen uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

1.5 Rittenkaarten zijn persoonsgebonden, het is niet mogelijk om een ander persoon hiervan
gebruik te laten maken.

1.6 Op rittenkaarten, cadeaubonnen, behandelingen & producten wordt geen geld terug gegeven.

1.7 De geldigheid van de cadeaubon staat vermeld op de cadeaubon.

1.8 Bij betalingsachterstanden wordt binnen veertien dagen incassobeau ATGIN Otten ingeschakeld, bijkomende kosten zijn voor de klant.

2. Verplichtingen van Stephanie’s Salon

2.1 De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Stephanie’s Salon zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

2.3  Stephanie’s Salon behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen.

2.4 Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

3 Afspraken

3.1 Indien de klant is verhinderd, dient de klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak af te melden. Annuleren kan telefonisch of per Facebook. Doet u dit telefonisch? Stuur dan ook een annulering per e-mail of facebook. Als u zondagavond afbelt, en de voicemail inspreekt zijn wij hier niet op tijd van op de hoogte. Stuur daarom altijd een kopie van uw afmelding. Anders is de annulering niet geldig.

3.2 Indien de klant de in artikel 3.1 omschreven verplichting niet, niet compleet of te laat nakomt, is Stephanie’s Salon gerechtigd het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen.

3.3 Deze betaling moet binnen zeven dagen na het verzuim of annulering/behandeling en/of de afname van de producten op het door Stephanie’s Salon aangegeven bankrekening overgemaakt moeten worden. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een betalingsherinnering gestuurd waarin de klant in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Stephanie’s Salon bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag via het incassobureau AGIN Otten. De daaraan verbonden kosten en 20% van openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 is voor rekening van de klant.

3.4  De klant dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de klant meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

3.5 Indien de klant bij meer dan 10-15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de salon de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1. Stephanie’s Salon behandelt de gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5.A  Aansprakelijkheid & Risico’s

5.1 De salon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook.

5.2 Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

5.3 Stephanie’s Salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen, indien de klant meubilair, apparaten, producten of andere goederen in de salon beschadigt.

5.4 Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken, extra kosten of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

5..6 Hoewel zeer ongebruikelijk, kan na de behandeling met de IPL/SHR techniek blaarvormig of een verbranding van iedere graad op de of in de huid/tatoeage optreden.

Donkere of juist lichte pigmentvlekken kunnen ontstaan, doorgaans vervagen deze binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling. In de donkere huid kan dit langer duren.

Hoewel zeer ongebruikelijk; ook bestaat de mogelijkheid dat dit niet weggaat. Het zelfde geldt voor brandwonden.

Hergroei of verandering van donker haar in dons haar of andersom.

Klanten met een tatoeage kunnen het risico lopen dat hun tatoeage beschadigd/vervaagd word door een ontharingssessie, in het ergste geval kan deze tatoeage verdwijnen. Dit is op eigen risico hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.

5.7 De vervoerder doet er alles aan om de pakketten in Nederland binnen 2 werkdag af te leveren. Zij kunnen dit helaas niet garanderen. Stephanie`s Salon  is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering en-of vervolgschade hiervan.

 

 5.B Aansprakelijkheid & Risico’s Tatoeage verwijdering

Ik begrijp dat Stephanie’s Salon niet aansprakelijk is wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken, extra kosten of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

Ik begrijp dat ik bij het maken van een  afspraak akkoord ga met de algemene voorwaarde en de mogelijke risico’s die kunnen voorkomen:die vermeld staan op de website en die te zien zijn in de pop up voordat ik de aanbetaling uitvoer, als ik deze nogmaals wil lezen weet ik dat dit voor de behandeling nog mogelijk is als ik dit vraag, de bundel met  voorwaarden hangen zichtbaar en toegankelijk in de laserruimte op.

1. Na de behandeling kan er een blaarvorming of schaafwond ontstaan. Dit trekt meestal vanzelf weg. Hoewel zeer ongebruikelijk, kan na de behandeling een eerste tot wel derdegraads verbranding van de huid optreden. Littekens kunnen hierdoor ontstaan en deze trekken niet weg. Deze kunnen licht, donker of dik op de huid zitten of juist , diep in de huid. Soms is een zichtbaar litteken nog erger dan de ongewenste tatoeage denk hier goed over na. Van te voren is dit niet te testen, de resultaten van de laser zijn afhankelijk en in samenwerking met de kwaliteit van de inkt die is gebruikt.

2.De huid het grootste levende orgaan is wat wij hebben, kan er een pigmentverandering ontstaan. De huid kan lichter of donkerder worden, dit hoeft niet.

3.Restjes inkt etc. kunnen soms, hoe vaag het ook is zichtbaar blijven zelfs na een aantal sessies. Dit kan er mee te maken hebben dat er in de tattoo bepaalde grondstoffen zijn gebruikt die niet “laser-baar”zijn. Denk aan titanium,zink etc.. Hier kom je na een lasersessie pas achter.

4.Het zou kunnen dat de huid nooit 100% de zelfde kleur krijgen als voorheen, dit hoeft niet maar is niet te garanderen.

Donkere of juist lichte pigmentvlekken kunnen ontstaan, doorgaans vervagen deze binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling. In de donkere huid kan dit langer duren. Hoewel zeer ongebruikelijk; ook bestaat de mogelijkheid dat dit niet weggaat het zelfde geldt voor littekens van brandwonden

6 Garantie

6.1 De salon geeft de klant geen garantie op behandelingen, accessoires en producten.

6.2 Een tandkleur, wimperlift, haarreductie of spray tankleur etc. is niet vooraf te garanderen. Per persoon is dit verschillend (huidtype, gene,  tandstructuur etc.)

6.3 Een wimperstyliste heeft een gemiddelde waarop klanten terugkomen voor een opvulbehandeling. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor je wimperextensions sneller uit kunnen vallen zoals: Lashshed, verandering in dieet, medicijnen, stress, hormonen, tranen. Dit kan echt veel verschil maken met de houdbaarheid van uw wimperextensions.

6.4 De verantwoordelijkheid valt op de klant zodra ze de salon verlaten.

6.5 Na een behandeling kan het tandvlees, de huid of wimpers,ogen etc.  onverwacht een (allergische) reactie geven.

6.7 Definitieve ontharing:  Wanneer u tevreden bent een haarreductie van 80 tot 90%, dan kunt u overgaan tot een IPL/SHR behandeling. Wanneer u voor 100% onthaart wil worden, dan is de IPL/SHR  behandeling misschien niet realistisch en zult u uw verwachtingspatroon moeten bijstellen.

6.8 Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken, extra kosten of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

Helaas zijn er op onze huid duizenden haarzakjes die slapen of slechts lichte dons produceren, maar die nog door hormoonveranderingen wakker kunnen worden in een later stadium in ons leven, bijvoorbeeld bij zwangerschap, in de menopauze, bij gebruik van bepaalde medicijnen (antibiotica, hormoonpreparaten, doping), stoornissen in het endocriene stelsel (schildklier, hyperactiviteit bijnieren bij stress, ovariacysten), of bij een periode van veel inspanning. Ook kan het gewoon familiaire aanleg zijn. Bij jonge mannen zal dit vaker voorkomen omdat zij meer testosteron in hun lichaam hebben.

6.9 Tattoo / Permanente make-up / huidverbetering: Stephanie’s Salon verklaart zich voor honderd procent te zullen inzetten om een tatoeage, permanente make-up, couperose of pigmentvlekken vakkundig te verwijderen. Stephanie’s Salon kan evenwel niet de garantie geven dat de tatoeage in alle gevallen voor de volle honderd procent onzichtbaar zal worden. Restjes inkt etc. kunnen soms, hoe vaag ook, zichtbaar blijven.

Het is mogelijk dat hier en daar een verschuiving van huidpigment te zien zal zijn. De huid zal op de behandelde plek nooit volmaakt de kleur krijgen die hij had voor de ingreep.

Stephanie’s Salon is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken, extra kosten of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

7. Klachten

7.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk per e-mail of Facebook gemeld worden bij Stephanie van Amerongen.

7.2 Indien de klacht gegrond is zal er geprobeerd worden in dien mogelijk om een juiste oplossing te vinden.

8 Gedrag

8.1 De klant hoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

8.2 De behandelruimtes zijn alleen toegestaan voor klanten.

8.3 Kinderen vinden een schoonheidssalon erg leuk en interessant. Natuurlijk willen zij alles zien en vast pakken. I.v.m. hygiëne en om ons op de klanten ,behandelingen en telefoontjes te kunnen concentreren hebben wij voor onze kleine gasten t/m 10 jaar helaas geen plek als de klant geen volwassene meeneemt die op onze kleine gast kan letten.

9 Bereikbaarheid en contact

9.1 Enkel afspraak geopend tussen 09:00u en 21:00u. Maandag van 13:00u – 21:00u. Woe- en zondagen gesloten, om teleurstellingen te voorkomen dient u voor dat u komt contact met ons op te nemen.

9.2 In overleg is het soms mogelijk om buiten onze openingstijden en werkdagen een afspraak te maken.

9.3 Mocht de telefoon niet beantwoord worden, spreek dan de voicemail duidelijk in met uw voor en achternaam, uw boodschap en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

9.4 Afhankelijk van de bezetting in de salon, opleidingslocatie & groothandel kan het zijn dat uw Facebook of e-mail bericht niet gelijk beantwoord wordt. Wij streven erna om u binnen 48u te beantwoorden en/of in te plannen. * Met uitzondering van vrije/vakantiedagen.

10 Betaling

10.1 Vooraf de behandeling en/of de aankoop van een product dient de betaling contant te zijn voldaan.

10.2 Betalen per pin, overschrijving, op rekening, in termijnen of achteraf is niet mogelijk.

10.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

10.4 Na een betalingsherinnering is Stephanie’s Salon bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag via het incassobureau AGIN Otten. De daaraan verbonden kosten en 20% van openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 is voor rekening van de klant.

10.5 Wij geven op behandelingen, producten, rittenkaarten & cadeaubonnen geen geld terug.

10.6 De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zorgvuldigheid voor de  rittenkaart. De reeds vooraf betaalde behandelingen d.m.v.v. een rittenkaart kunnen alleen worden uitgevoerd op vertoon van een geldige rittenkaart. Bij een verloren/gestolen rittenkaart ontvangt de klant geen geld terug.

11. Annulering

11.1 Tot 48 uur voor uw afspraak kunt u zonder opgaaf van reden uw afspraak annuleren dan wel verzetten. Dit kan zowel telefonisch of via Facebook.

11.2 Indien de klant meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

11.3 Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de salon de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

11.4 Bij annulering minder dan 48 uur voor uw afspraak of verzuim (vergeten afspraak) ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling alsnog in rekening te brengen bij een volgende afspraak. Deze betaling moet binnen zeven dagen na het verzuim of annulering/behandeling en/of de afname van producten op het door Stephanie’s Salon aangegeven bankrekening. na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de klant in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen.Na afloop van deze veertiendagentermijn is Stephanie’s Salon bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag via het incassobureau AGIN Otten. De daaraan verbonden kosten en 20% van openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 is voor rekening van de klant.

11.5 Indien de klant niet komt opdagen of niet op tijd de afspraak annuleer bij een vooruitbetaalde behandeling etc. Vervalt deze afspraak, de aanbetaling wordt niet terug betaald.
Dit geldt ook voor rittenkaarten, indien de klant niet komt opdagen of te laat annuleert wordt bij de volgende afspraak de verzuimde afspraak doorberekend en afgestempeld.

12. Zakelijke klanten & cursisten

12.1 Bij de aanmelding van een cursus of aanbetaling van een product/dienst heeft de klant het recht om, binnen 7 dagen na de dag van inschrijving, zonder opgave van redenen af te zien van de inschrijving of reservering van bestellingen door dit schriftelijk en telefonisch mede te delen

Indien een de cursist binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van zijn of haar inschrijving, is Stephanie’s Salon gerechtigd om inschrijfgeld van € 35,- en de ratiokosten van € 105,- te verrekenen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

12.2 Bij annulering na 7 dagen vanaf de inschrijving of bestelling, om welke reden dan ook is de klant 100 % aanbetaling + € 35,00 administratiekosten verschuldigd en heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Deze aanbetaling wordt niet terug betaald.

12.3 Bij niet komen opdagen op de cursus of later dan 48 uur afmelden is Stephanie’s Salon gerechtigd om ratiokosten van € 100,- te verrekenen voor de gereserveerde dag.

12.4 Op het door Stephanie’s Salon ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht.
Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stephanie’s Salon

12.5 De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de cursist wordt toegebracht aan de organisatie, alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

12.6 Mocht u niet tevreden zijn over uw bestelling(en), dan heeft u vanaf de aankoopdatum 7 dagen om het bestelde product te retourneren of te ruilen met uitzondering van elektronische apparaten (o.a bleeklamp, spraymachine etc.) en bleekgel/mondspreiders (i.v.m garantie en hygiëne), afgeprijsde, op maat gemaakte en/of gebruikte artikelen/bestellingen/diensten deze kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Op producten wordt geen geld terug gegeven.

Let op, de kosten van de retourzending worden niet door ons vergoed. Vermeld het retouradres duidelijk op de verpakking eveneens als het adres van de afzender. De verzending is uw verantwoordelijkheid, zorg daarom dat u het verzekerd en veilig terug stuurt en bewaar het verzendbewijs en trackingnummer goed.

Meld uw retour binnen 7 dagen aan.

 

12.7 Garantie electronische apparatuur

Op alle modellen bleeklampen zit er 6 maanden garantie op. M.u.v. val, stoot, waterschade etc.

Gaat jou product na 6 maanden stuk? Dan kan je jouw apparaat opsturen of langs brengen ter controle en indien mogelijk reparatie.

De kosten hiervan zijn €75.- en de lamp ben je minimaal 5 en maximaal 10 werkdagen kwijt. Mocht de lamp niet gerepareerd kunnen worden ontvang je €75.- retour of €75.- wordt in mindering gebracht bij jouw eventuele nieuwe aangekochte lamp.